Search :  
พระเครื่องวัตถุมงคล -> พระพุุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์พิมพ์ต้อหน้าใหญ่

พระพุุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์พิมพ์ต้อหน้าใหญ่

รหัส : 025 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
ขนาด : -
สี :
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
           ครั้งระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2483-2488) ประเทศไทยโดยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นพันธมิตรกับฝ่ายญี่ปุ่น เยอรมัน ด้วยเหตุผลที่เข้าใจได้จากปรากฏการณ์ ส่วนเหตุผลเบื้องหลังปรากฏการณ์ต้องศึกษาวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์จากฐานข้อมูลรอบด้านทั้งเชิงกว้างและลึก
           ปรากฏการณ์ที่เข้าใจได้ก็คือ ญี่ปุ่นมีกองทัพทันสมัย อาวุธยุทโธปกรณ์พร้อม และเตรียมการวางแผนทำสงครามกับมหาอำนาจนักล่าอาณานิคม ปลุกระดมชาวเอเชียให้ลุกขึ้นสู้ ภายใต้คำขวัญว่า “Asia for Asian-ตะวันออกเพื่อชาวตะวันออก”
            ไทยเองแม้รอดพ้นจากนักล่าอาณานิคม รักษาประเทศไว้ได้แต่ต้องสูญเสียดินแดนประเทศบางส่วน และเสียเขตอิทธิพลในลาว,กัมพูชา, มลายู อย่างสิ้นเชิง
            โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียดินแดนครั้งใหญ่ให้ฝรั่งเศส เมื่อ ร.ศ.112 สมัย ร.5
เมื่อ ฝรั่งเศส, อังกฤษ 2 เจ้าอาณานิคมใหญ่ กำลังถูกกองทัพนาซีเยอรมันบุกแหลกในประเทศของตน กองกำลังดูแลอาณานิคมในลาวกัมพูชา ก็อ่อนแอ ลงตาม
             รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็เข้าร่วมวงไพบูลย์เอเชีย ตามคำขวัญของลูกหลานพระอาทิตย์ นั่นคือเพื่อชำระแค้น ร.ศ.112 จึงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2483 ถึงธันวาคม 2484 กองทัพบกใช้กำลังรบจำนวน 9 กองพล หรือ 36 กองพัน รวมรี้พลประมาณ 30,000 นาย เข้าทวงดินแดนคืนจากฝรั่งเศส เรียกสงครามครั้งนี้ว่า สงครามอินโดจีน
              ผลการรบได้ดินแดนในลาว เขตหลวงพระบาง เวียงจันท์ จำปาศักดิ์ กล่าวคือทั้งลาวเหนือ, กลาง, ใต้ ส่วนในกัมพูชาได้คืนเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ อุดรมีชัย
              รวมความว่า ทั้งหมดที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสล่าเอาไปสมัย ร.5 ได้คืนมา ด้วยการสังเวยชีวิตทหารกล้า 94 นาย ทหารบาดเจ็บประมาณ 300 นาย (ข้อมูลจาก ตำนานเสรีไทย สำนักพิมพ์แสงดาว 2547)
              ท่ามกลางความปรีดาประโมทย์ของชาวไทยทั้งประเทศ แม้พระสงฆ์องค์เจ้า ก็มีส่วนร่วมด้วยการสร้างพระพุทธชินราชองค์เล็ก ขนาดห้อยคอ แจกทหารฉลองชัย กล่าวคือ คณะสงฆ์วัดสุทัศน์เทพวราราม พระอารามหลวง ได้อาราธนาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคมทั่วประเทศนั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีปลุกเศก พระกริ่ง สายวัดสุทัศน์ฯ โดยเฉพาะ ซึ่งเชื่อกันว่าดำเนินพิธีกรรมตามตำรา สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว   พระเถราจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
              รูปทรงองค์พระจำลองแบบจาก พระพุทธชินราช เมืองพิษณุโลก
               พระพุทธชินราช โดยความหมายนามคือ พระพุทธเจ้าผู้เป็นราชาแห่งชัยชนะ องค์เดิม สร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งหมายความว่า พระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรม. 
              พระเครื่องรุ่นนี้ จึงได้ชื่อว่า “พระชินราชอินโดจีน” ในหมู่นักสะสมเล่นหา
               ต่อมา รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปขับไล่ อังกฤษนักล่าในพม่าและอินเดีย การยินยอมครั้งนี้ทำให้ไทยเป็นฝ่ายญี่ปุ่น เยอรมันประกาศสงครามกับ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, และอเมริกา ซึ่งชนชั้นนำไทยบางส่วนไม่เห็นด้วย จึงตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นในยุโรปและอเมริกา มี มรว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี พลัดถิ่น เรียกคณะตัวเองว่าเสรีไทย มีบุคคลสำคัญ เช่น นายปรีดี พนมยงค์, นายป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นต้น ฯลฯ
               รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม สั่งเคลื่อนย้ายกำลังทหารไปไว้เชียงใหม่ เชียงราย เรียกชื่อว่า “กองทัพพายัพ” อ้างกับญี่ปุ่นว่าเพื่อสกัดศึกนักล่าอังกฤษในพม่า ญี่ปุ่นก็ว่าดี ให้กองทัพพายัพ ยกเข้าโจมตีนักล่าอังกฤษทางเหนือของพม่าคือ รัฐฉานให้ได้ แล้วตรึงกำลังทหารไว้ตลอดแนวชายแดนพม่า-จีน จะได้ป้องกันจีนซึ่งปกครองโดยรัฐบาลจอมพลเจียงไคเช็ค พันมิตรของอเมริกา,อังกฤษ, ฝรั่งเศส อีกด้านหนึ่ง 
               กองทัพพายัพส่วนหนึ่ง ยกเข้าเชียงตุง ผ่านทางแม่สาย ท่าขี้เหล็ก โจมตีเมืองรายทางได้สะดวกตลอกเส้นทาง แต่สู้รบกันหนักที่เมือง “พญากษ์” และสามารถยึดได้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2485 
               “นางบัวหอม” กุลธิดาไทใหญ่ สายเจ้าเลือข่านฟ้า เล่าเรื่องราวต่อจากประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ “อาจารย์” เล่าให้คณะจาริกแสวงบุญฟังพอได้ความเป็นพื้นฐาน
“จากเมือง พญากษ์ กองทัพไทย ไม่เข้าเชียงตุงโดยตรงแต่อ้อมไปประชุมพลที่ดอยเหมย และยึดเป็นฐานที่มันไว้ก่อนส่งกำลังเข้ายึดเชียงตุงได้ง่ายดาย เพราะชาวไทใหญ่นับถือว่าทหารไทยเป็นพี่น้องกัน จึงต้อนรับขับสู้เลี้ยงดู และทำพิธีมอบเมืองให้ทหารไทย”
“อาจารย์” กางเอกสารสำเนาประวัติศาสตร์ออกอ่านว่า  
“เจ้าบุญวาสน์วงษา ณ เชียงตุง ผู้รักษาเมืองกล่าวมอบเมืองให้กองทัพไทย มี พ.ต. หลวงชำนาญยุทธศาสตร์ (ผิน ชุณหวัน) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2485”
แล้วคุณหลวงท่านนั้นก็ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงทหารประจำสหรัฐไทใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็น สหรัฐไทยเดิม สรุปว่าเป็นเจ้าผู้ครองนคร เมืองขึ้นของราชอาณาจักรไทย
“เดียวนี้ ดอยเหมย เป็นเมืองทองเที่ยวสำคัญของรัฐฉาน มีหมอกเหมยขาวโพลนปกคลุมอากาศเย็นสบายตลอดปี ป่าไม้สมบูรณ์ ผู้คนยังดำรงชีวิตเรียบง่าย อย่างไทดอยทั่วไป... เสียดายพวกคุณมาครั้งนี้ไม่มีดอยเหมยอยู่ในเส้นทางทัวร์ มาใหม่คราวต่อไปนะคะ”
“อาจารย์” ซุบซิบกับ “พี่ชัช” พอได้ยินคนเดียวว่า 
ผมทราบว่าทหารไทยสายที่เข้ายึดเชียงตุง ไม่มีใครเสียชีวิตจากการสู้รบเลย ตายคนหนึ่ง เพราะเป็นไข้ป่า” 
“พี่ชัช” พยักหน้าสั่งเสียงว่า อ๋อเหรอ ฟังอาจารย์อย่างตั้งใจต่อไปว่า  
เกร็ดประวัติศาสตร์จากสงครามนี้มี เล่ากันเบาๆ ว่า เพราะทหารไทยกองพันนี้ รับแจก พระชินราชอินโดจีนจากวัดสุทัศน์  
ผมหวังว่า ที่ร้านของเก่าในเมืองเชียงตุงน่าจะได้พบเจอองค์ท่านสักองค์นะ”
 “พี่ชัช” ตาลุกวาวเหมือนแมงมุมลายตัวนั้น และว่าขอให้พบเจอสักองค์เถิด!
                                         http://www.oknation.net/blog/kontrangnews/2010/03/19/entry-1
ความเห็น
0